Dlaczego My
W codziennej pracy dbamy o rozwój poznawczy dzieci stawiając na wielozmysłowe poznawanie świata, a także twórczą aktywność dzieci. Dzięki zabawom zmysłowym pogłębiamy ich ciekawość, postawę badawczą oraz spostrzegawczość.

W procesie kształcenia dzieci wspieramy rozwój kompetencji kluczowych, wychowanie opieramy na szukaniu strategii, które zaspokoją potrzeby dziecka, oraz konstruktywnym motywowaniu i chwaleniu.

Kształtujemy postawy przyjazne naturze, a także umiejętności aktywnego poznania przyrody. Jednym z naszych celów wychowania przedszkolnego jest dbanie o rozwój u dzieci stosunku emocjonalnego do otaczającego je środowiska społeczno- przyrodniczego.

Przedszkole Bocianie Gniazdo